CAK draagt niet bij aan correcte eigen bijdrage

CAKVanaf medio 2013 heb ik recht op thuishulp via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Ik was, ondanks dat het een grote stap voor me was het aan te vragen, dolblij dat ik aan de voorwaarden voldeed. Eindelijk weer een heerlijk schoon huis, weg met de ‘ik krijg het niet voor elkaar’ irritaties.

Tegelijkertijd deed het me wel beseffen dat ik het écht niet meer zelf kon en dus een vreemde moest toelaten in mijn huis om de boel leefbaar te houden. Best lastig.

De gemeente bepaalt de indicatie (het aantal uren hulp) en het CAK berekent en incasseert de wettelijke eigen bijdrage voor de gemeente waar je woonachtig bent. Een aantal dagen geleden ontving ik eindelijk – het mocht bijna vier maanden duren – de brief van het CAK met daarin het bedrag dat ik vanaf 2015 voor mijn huishoudelijke hulp moet gaan betalen. Ik schrok. De vierwekelijkse eigen bijdrage die ik zwart op wit zag staan was bijna het dubbele van het bedrag dat ik zelf berekend had, gebaseerd op mijn huidige inkomen. Het CAK rekent niet met het huidige inkomen, zij gebruiken voor 2015 het inkomen uit 2013, het zogenoemde peiljaar. Mijn inkomen is echter de afgelopen jaren ieder jaar gedaald, ik ging van WW naar Ziektewet en uiteindelijk naar een volledige WIA-uitkering.

Het CAK vraagt het inkomen op bij de Belastingdienst om de eigen bijdrage te bepalen. Het door hen gebruikte peiljaar ligt twee jaar voor het indicatiejaar dus voor 2013 was dat 2011. In 2011 had ik nog werk. De eigen bijdrage werd daardoor veel te hoog ingeschat maar ik kon via het formulier ‘Aanpassing van de eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en/of WMO’ verzoeken om een verlaging omdat ik aan kon tonen dat mijn inkomen fors was gedaald. Toen het te betalen bedrag voor 2013 eenmaal was aangepast kreeg ik de berekening voor 2014 in de bus. Wederom veel te hoog. Wederom gebaseerd op een inkomen van twee jaar geleden. In 2012 werkte ik nog deels. In plaats van dat het CAK uitging van het al aangepaste inkomen moest ik opnieuw een verzoek tot verlaging indienen met de daarbij behorende bewijslast. Wederom toegekend maar bureaucratie en geldverspilling ten top. Compleet met eerst teveel moeten betalen en het na maanden weer teruggestort krijgen.

In 2014 betaalde ik bijna €13,- per vier weken voor 3,5 uur thuishulp per week (hier zat de inmiddels afgeschafte Wtcg-korting nog bij in). Voor 2015 zou ik nu volgens de brief van het CAK een dikke €38,- per vier weken moeten gaan betalen voor 2 uur thuishulp per week – op de uren is immers ook al flink gekort. Dit is zo’n €18,- meer dan uit mijn eigen berekening kwam, €18,- per vier weken die ik niet kan missen.

Wéér een verlaging aanvragen dan maar?

Informatie website CAK:

Wij berekenen uw eigen bijdrage met uw inkomen en uw eventuele vermogen van twee jaar geleden. Is uw inkomen of uw vermogen (veel) lager geworden? Dan kunt u om een aanpassing van uw eigen bijdrage vragen. We berekenen uw eigen bijdrage dan opnieuw met uw inkomen en vermogen van het huidige jaar.

Maar wat schetst mijn verbazing? Waar het inkomen in 2013 nog zo’n €1800,- moest verschillen t.o.v. 2011 (in 2014 was dit al €2500,-) om een verzoek tot verlaging van de eigen bijdrage te mogen indienen is dit in 2015 bijna €2600,- t.o.v. 2013. Wat er op neerkomt dat ik geen verlaging aan kan vragen omdat mijn inkomen van 2015 ‘slechts’ zo’n €2000,- lager is dan in 2013. Zo’n €2000,- die er wel voor zorgt dat ik onder de wettelijk bepaalde inkomensgrens uitkom en dus eigenlijk maximaal €19,40 per vier weken zou moeten betalen.

Goed, ik kan dus geen verlaging aanvragen. Maar hoe zet ik dit dan recht? In de brief van het CAK met de beslissing stonden twee mogelijkheden: bezwaar aantekenen of contact opnemen met de Belastingdienst. Omdat e.e.a. mij niet geheel duidelijk was besloot ik te bellen met het CAK. Na acht minuten in de wacht gestaan te hebben kreeg ik een medewerker aan de telefoon.

Ik legde de medewerker bovenstaande uit. Dat ze een inkomen gebruiken dat niet representatief is voor mijn huidige inkomen. Dat er ongeveer €2000,- verschil in zit en dat ik dus geen verlaging van de eigen bijdrage kan aanvragen omdat de grens daarvoor op €2540,- ligt. Dat ik al twee keer eerder een verlaging heb aangevraagd, voor zowel 2013 als 2014, en toegekend heb gekregen. Dat zij al beschikken over gegevens die bewijzen dat mijn inkomen nu veel lager is dan in 2013. Dat ze kunnen zien dat ik in 2014 €12,73 per vier weken moest betalen. Dat zij ook te maken hebben met mensen die na een werkzaam leven in de ziektewet terechtkomen, gaandeweg een WIA-uitkering krijgen, kortom, mensen waar in een klein aantal jaar financieel een hoop voor kan veranderen.

Het maakte allemaal niets uit, wat ik ook zei. Ze vroeg niet eens om mijn gegevens.

De medewerker vertelde dat het enige wat ik kan doen is binnen zes weken bezwaar maken. Maar, zelfs dan nog is het niet zeker dat ze mijn inkomensgegevens gaan verlagen naar waarheid. Ik moet volgens de medewerker aantonen dat ik die dikke €38,- per maand niet kan betalen. Nu is dat een feit maar dáár gaat het niet om. Zíj berekenen een veel te hoge eigen bijdrage en ík moet allerlei bewijzen gaan overleggen om mijn inkomensgegevens héél misschien te laten aanpassen?! Mijn uitkeringsspecificatie opsturen is in dit geval namelijk niet genoeg.

Ik moet in het bezwaarschrift al mijn inkomsten en uitgaven doorgeven aan het CAK. AL mijn inkomsten en uitgaven! Ik gaf te kennen dat ik daar niet op zat te wachten. Het gaat het CAK naar mijn mening niets aan waar ik mijn geld aan uitgeef. Het gaat mij om het feit dat zij een te hoog inkomen indiceren. Maar, de medewerker bleef hameren op het ‘niet kunnen betalen van de eigen bijdrage’. Ze gaf een voorbeeld: “Kijk, als u beweert dat u het niet kunt betalen maar vervolgens wel geld nodig zegt te hebben voor een fles alcoholische drank/pakje sigaretten per maand verlagen wij het natuurlijk niet.“. Wat?!

Ik: “Hoe vaak moet ik zeggen dat jullie een verkeerd inkomen gebruiken?

Medewerker: “Ja, dat zegt ú.“.

M.a.w.: dat kun je wel zeggen mevrouwtje maar we gaan er vanuit dat de gegevens die wij gebruiken kloppen – ook al staat in ons systeem al het bewijs dat dit niet zo is.

Boos en teleurgesteld hing ik op.

Ze hebben bij het CAK werkelijk het besef niet dat ze met mensen te maken hebben. Mensen van vlees en bloed. Mensen die niet voor de lol thuishulp ontvangen, maar een vreemde hun huis moeten laten poetsen omdat ze het zelf niet meer kunnen – dat is al moeilijk genoeg. Mensen die vaak zelf niet eens in staat zijn om iets te doen tegen dit soort beslissingen.

Ik vind het absurd en achterhaald dat er wordt vastgehouden aan een peiljaar van twee jaar geleden. Helemaal wanneer er al aanpassingen zijn geweest, in mijn geval zelfs twee keer, en het lagere inkomen bekend is bij het CAK. Er zit helaas niets anders op dan een bezwaarschrift indienen. Ik zal dit dan ook doen, weliswaar met heel veel tegenzin.

Ondertussen moet ik natuurlijk wel de door hen ontstane achterstand over 2015 gaan betalen a €38,- per vier weken. Zonder dat ik de keus had de zorg over de afgelopen periode op te zeggen. Want als mijn eigen bijdrage over 2015 niet wordt verlaagd (zoals het hoort!) dan is dát het resultaat. Dit terwijl ik RECHT heb op thuishulp. Iets waar ik nog geen twee jaar geleden dolblij mee was maar wat nu alleen mijn kostbare energie verspilt en stress oplevert.

To be continued..

Share Button